Trung tâm Công nghiệp và DV kỹ thuật CNTT (IPEC)

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông (VNPT)
Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Hạng mục thi công: Kết cấu phần thân
Diện tích sàn tầng điển hình: 8080 m2
 
Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử