Nhà máy Pepsico

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Tổng thầu: Công ty PEPSICO Việt Nam
Địa điểm xây dựng: Bắc Ninh
Hạng mục thi công: Phần kết cấu
 
 
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử